Podiatrické – podologické vyšetření

Jde o komplexní vyšetření, které začíná pohovorem. Je naprosto nezbytné zjistit, co přesně a jaké činnosti jsou důvodem vzniku potíží. Pro vyšetřujícího je také velice důležitá znalost všech onemocnění pacienta, případná předchozí zranění a operace na jeho pohybovém aparátu.

Naprosto stěžejním je pro podiatra fyzikální vyšetření, při kterém se zjišťuje stav postoje, napětí svalů, stav páteře, postavení pánve a dolních končetin s důrazem na samotné nohy.
Doplňující jsou potom vyšetření na takzvaném podoskopu, vyšetření stoje a chůze za pomoci tzv. tenzometrických desek napojených na PC. Tato vyšetření však nikdy nenahradí odborníka a jeho úsudek.

Nedílnou součástí vyšetření je vyhodnocení nošené obuvi. Takovéto vyšetření si vždy vyžádá desítky minut.

ošetření nohou

Pro další informace týkající se ostatních zdravotních problémů navštivte naše domovské stránky medizen.cz