Co to je podiatrie?

Podiatrie je medicínský obor, který se věnuje studiu, diagnostice a léčbě poruch nohy. Podiatrii se věnují lékaři různých odborností – chirurgové, ortopedi, neurologové, diabetologové, sportovní lékaři, rehabilitační lékaři, ale také nelékařští odborníci (např. fyzioterapeuti).

Někdy se tento obor nazývá také podologie. Termín podologie je používán spíše v neanglicky hovořících zemích. Oba názvy vycházejí z řeckého slova „pous“ – v genitivu „pedes“, což v překladu znamená „noha“.

Světová podiatrická federace sdružuje odborníky se zaměřením na podiatrii – podologii z celého světa. Její českou obdobou je Česká podiatrická společnost. Podiatrie – podologie v ČR se zabývá zejména neoperační léčbou poruch nohy.

zdravé nohy

Pro další informace týkající se ostatních zdravotních problémů navštivte naše domovské stránky medizen.cz